ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with 'Hourly Simran Play-Mode'

ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with &
ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with &
ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with &
ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with &
ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with &
ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with &

ਸਫਲ ਘੜੀ | Blessed Moments - Digital Desktop Alarm Clock with 'Hourly Simran Play-Mode'

Regular price $17.90 Sale price $15.90 Save $2
/
  • Free U.S shipping
  • Free returns
  • Secure payments
  • Low stock - 10 items left
  • Inventory on the way
  • ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ - ੬ ਮਿੰਟ 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ' ਹਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • Hourly Simran Play mode – 6 minutes of ‘Naam Simran’ (Meditation) track is played every hour. This feature can be turned on and off.
  • ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ 'ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ' ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾ 'ਸਨੂਜ਼' ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • Alarm can be set. When the alarm begins, then a ‘Naam Simran’ (Meditation) track is played until the alarm is turned off or the ‘Snooze’ button is pressed.
  • USB Charging (DC 5V) – can be used anywhere in the world

We offer FREE Shipping for all lower 48 U.S states. 

All orders are shipped out within 24 hours of purchase. Orders are sent directly from our USA warehouses.

All shipping services include tracking information.

Shipping Options

United States (Includes Tracking)
3-5 Business Days $6.90, Free with orders over $25
United States (Includes Tracking)
1-2 Business Days $8.90
-----
-----
-----
Worldwide (Includes Tracking)
12-20 Business Days
by weight 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

More from Alarm Clocks
Recently viewed